หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > สาขาการจัดการทุนมนุษย์ จัดโครงการนำเสนอบทความ หัวข้อ การพัฒนาทุนมนุษย์เชิงการเปลี่ยนแปลง ณ อาคารรัฐศาสตร์
สาขาการจัดการทุนมนุษย์ จัดโครงการนำเสนอบทความ หัวข้อ การพัฒนาทุนมนุษย์เชิงการเปลี่ยนแปลง ณ อาคารรัฐศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 11:58:20เมื่อวันที่23 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การชั้นปีที่ 2 มีการจัดโครงการนำเสนอบทความ หัวข้อ การพัฒนาทุนมนุษย์เชิงการเปลี่ยนแปลง ณ อาคารรัฐศาสตร์ ห้อง2835 เวลา 14:00 น. - 17:00 น. โดยมี.ดร.ธนพล ก่อฐานะเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิชาการ คือ อ.ดร.ฐิติมา พูลเพชร ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปริญญาตรีให้สอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัย