หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ นำทีมโดยพี่ปี3 ได้ทำการจัดสัมมนา "HCM Real Talk : จัดชีวิตพิชิตฝัน" ครั้งที่2
สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ นำทีมโดยพี่ปี3 ได้ทำการจัดสัมมนา "HCM Real Talk : จัดชีวิตพิชิตฝัน" ครั้งที่2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 11:54:43วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2561 สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ นำทีมโดยพี่ปี3 ได้ทำการจัดสัมมนา "HCM Real Talk : จัดชีวิตพิชิตฝัน" ครั้งที่2 เป็นการเปิดประสบการณ์การไปฝึกงานในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเตรียมตัวก่อนไปฝึกงาน ระหว่างฝึกงาน และหลังจากฝึกงานเสร็จ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆได้เตรียมตัวก่อนออกไปฝึกงานในอนาคตข้างหน้า