หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์น้องๆรอบที่5
สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์น้องๆรอบที่5

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 14:54:20เมื่อวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์น้องๆรอบที่5 เพื่อทำการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่1 สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ