หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดี ว.นวัตกรรม เปิดงานโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณบดี ว.นวัตกรรม เปิดงานโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-07-20 10:22:08วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผศ. ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกล่าวเปิดงานโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรพิเศษครั้งนี้