หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ทุนมนุษย์ฯ คึกคัก จัด HCM MARKET
ทุนมนุษย์ฯ คึกคัก จัด HCM MARKET

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 14:21:53เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

จัดกิจกรรม "HCM MARKET" โดยนักศึกษาชั้นปี 1 กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเดินเยี่ยมชมการออกร้านขายสินค้าและอาหารของนักศึกษา ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก