หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์แนะแนวให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา นนทบุรี
สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์แนะแนวให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-01 09:52:40สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ นำโดย อาจารย์พนิดา นิลอรุณ และ อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ เข้าแนะแนวให้กับนักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี