หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์แนะแนวให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา นนทบุรี
สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์แนะแนวให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 14:32:11สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ นำโดย อาจารย์พนิดา นิลอรุณ และ อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ เข้าแนะแนวให้กับนักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี