หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี ชะอำ
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี ชะอำ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-02 16:08:41อาจารย์ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี ชะอำ