หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ประชุมปรึกษา แนวทางการแนะแนวตามหลักสูตรแก่น้องๆโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ประชุมปรึกษา แนวทางการแนะแนวตามหลักสูตรแก่น้องๆโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-02 16:27:35
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ และ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ ถึงแนวทางการแนะแนวตามหลักสูตร การนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่น้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน