หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด นำเสนอบทความในงาน ICAETS 2018
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด นำเสนอบทความในงาน ICAETS 2018

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-01 09:40:37อาจารย์คัทลียา จันดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด นำเสนอบทความเรื่อง"Application of the Sufficiency Economy Philosophy to Integrated Instructional Model of In-service Teachers of Schools under the Project Initiated by H.R.H Princess in Maha Chakri Sirindhorn, Nakhonnayok Educational Service Area Office" ในงาน ICAETS 2018: 20th International Conference on Advanced Education and Teaching Systems ณ เมื่อง SYDNEY, AUSTRALIA