หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพสัมภาษณ์นักศึกษา รุ่น 5
สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพสัมภาษณ์นักศึกษา รุ่น 5

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-10 16:27:20เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชา การจัดการฟุตบอลอาชีพ ได้สัมภาษณ์นักศึกษารุ่นที่ 5 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการอาคาร 37 ชั้น 2  โดย อ.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย