หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ว.นวัตกรรม จัดประชุม Kickoff Meeting
ว.นวัตกรรม จัดประชุม Kickoff Meeting

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2017-12-04 11:41:50


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุม 

Kickoff Meeting IPMS (Innovation Policy Management System)

เพื่อให้บุคลากรทราบความคืบหน้าในการดำเนินงาน หมายกำหนดการ แลผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนต่างๆ

โดยมี ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุม