หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์รัฐศาสตร์ สร้างชื่อ คว้าบทความวิจัยยอดเยี่ยม จากประเทศอิตาลี
อาจารย์รัฐศาสตร์ สร้างชื่อ คว้าบทความวิจัยยอดเยี่ยม จากประเทศอิตาลี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-10 15:42:21
คณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “IIER International Conference on Law and Political (ICLPS)” ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ในงานนี้บทความของ อาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ เรื่อง Rivalry and Cooperation: Military Rule on The Thai-Burmese Border. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม Excellent Paper Award และพันเอก(พิเศษ)ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ ได้รับเกียรติเป็น Keynote Speaker ในครั้งนี้ด้วย