หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจพานักศึกษาดูงาน ในวันนักประดิษฐ์
สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจพานักศึกษาดูงาน ในวันนักประดิษฐ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-05 13:51:31เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ จัดโครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษา โดยศึกษาดูงาน เนื่องใน วันนักประดิษฐ์ 2561 ณ ไบเทค บางนา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการนำงานวิจัยมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจซึ่งโครงการนี้มี อาจารย์อนุรัตน์ กำแหงหาญ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา