หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมแนวทางการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
การประชุมแนวทางการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-16 09:35:47       วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมแนวทางการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น2 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37) 

พีชญาณัท  ก้อนทองคำ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th

#สวนสุนันทา #ssru #ราชภัฏสวนสุนันทา 

#prssru #CIM