หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > One Stop Services วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
One Stop Services วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-12 11:38:43

One Stop Services วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 29 เมษายน -  7 พฤษภาคม  2566 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566  


จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ 


งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

02-160-1182,1183

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th

#SSRU #CIMSSRU