หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "ทีม DIM Developer"
ขอแสดงความยินดีกับ "ทีม DIM Developer"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-15 15:54:48


ขอแสดงความยินดีกับ "ทีม DIM Developer"


นักศึกษาแขนงวิชา นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล


สาขานวัตกรรมการจัดการหลักสูตรสองภาษา 


ประกอบไปด้วย นางสาวแพรไหม บุญพันธ์, นางสาววิไลวรรณ พุทธโกสัย 

, นางสาวสิดาพร ชาญณ์ปรีชาศิวัศ, นายโอบนิธิ แสงรัตนากุล, นางสาวณัฐชา  เหาะเหิน, นายอดิศร มลิโค


ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการส่งผลงานเข้าร่วม

ในโครงการ Smart Start Idea  by GSB Startup โดยธนาคารออมสิน