หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > โรคลมแดด (heat stroke)
โรคลมแดด (heat stroke)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-16 10:31:07


โรคลมแดด (heat stroke) อันตรายจากอากาศร้อน โรคที่เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป และร่างกายไม่สามารถขับความร้อนออกได้ ทำให้เกิดการสะสมอยู่ในร่างกาย ทั้งความร้อนที่ได้รับมาจากภายนอก และภายในที่ร่างกายสร้างขึ้นเอง ส่วนใหญ่มาคู่กันกับภาวะขาดน้ำ


** กลุ่มเสี่ยง

ผู้ที่ออกกำลังกายหนักเกินไป

เด็ก , ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่อากาศร้อนจัด


**อาการที่พบ

อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง

มึนศีรษะ หน้ามืด

หัวใจเต้นผิดจังหวะ นําไปสู่การชัก และอาจหมดสติ


**วิธีป้องกัน

ดื่มน้ำให้เพียงพอ

อยู่ในพื้นที่ ที่อากาศถ่ายเท

ออกจากพื้นที่ ที่ร้อนจัดข้อมูลจาก

อ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล


#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

#SSRU #CIM #CIMSSRU 

ดูน้อยลง