หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษา รัฐศาสตร์ ว.นวัตกรรมเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
นักศึกษา รัฐศาสตร์ ว.นวัตกรรมเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-30 09:26:43นายจิรายุส อินทร์สรวล นักศึกษา รัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการ "การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐไทยกับกรณีการใช้สื่อสังคมออนไลน์" ในการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1