หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์เข้านิเทศนักศึกษา
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์เข้านิเทศนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-13 19:31:20วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้านิเทศนักศึกษา นางสาวณัฐชา ยศปุณโณ ณ โครงการชุมชน 1 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีนาย วัชรพงษ์ จตุพร (หัวหน้าแผนก) นายวีรวิทย์ จรูญลาภกนก (พี่เลี้ยง) ออกมาต้อนรับ และชื่นชมนักศึกษาของวิทยาลัยฯ