หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ว.นวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559
ว.นวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-02 10:20:09วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา