หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ว.นวัตกรรมเข้าพบผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว.นวัตกรรมเข้าพบผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-10 16:14:04เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  ที่ผ่านมาคณาจารย์ ของสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าพบผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย  เพื่อมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร