หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดอบรมโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดอบรมโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-13 16:03:31เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบ ไม่ใส่ใจ

บุหรี่ โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ นำทีมโดย ดร.พิเชษฐ์  เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรฯ 

ผู้ฝึกสอนฟุตบอลชุดเยาวชนทีมชาติอายุ 14 ปี และทีมงานนักศึกษาหลักสูตรฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องของบุหรี่ จัดกิจกรรมคลินิก

ฟุตบอล วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเผยแพร่ ภัยร้ายของบุหรี่ และส่งเสริม ให้ หันมาทำกิจกรรม เล่นกีฬา เพื่อห่างไกลจาก บุหรี่

และยาเสพติด