หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > BUSINESS MATCHING LAO PDR
BUSINESS MATCHING LAO PDR

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-09 19:44:43BUSINESS MATCHING LAO PDR

ระหว่าง วันที่ 11-14 มีนาคม 2561
เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย และสำรวจโอกาสทางธุรกิจในลาว

เมือง ฉะเชิงเทรา และ แขวงจำปาสัก ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
เฉลิมพล ทัพซ้าย    085 920 0281
ภัทวิทย์ อยู่วัฒนะ   089 662 6584

ปวีณา สปิลเลอร์    081 458 7094