หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ยิ่งเรียน ยิ่งเก่ง โครงการตำรวจ
ยิ่งเรียน ยิ่งเก่ง โครงการตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-05 14:27:48บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 9 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา