หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 3 คึกคักรับเปิดเทอม 2
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 3 คึกคักรับเปิดเทอม 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-10 14:15:17รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 3 คึกคักรับเปิดเทอม 2 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 
ถ่ายภาพร่วมกับ พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก ในวันแรกของการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560