หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัคร ป.โท รัฐศาสตร์
เปิดรับสมัคร ป.โท รัฐศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-21 14:11:18หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคพิเศษ)
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 สนใจสมัครเรียนโทร. 096-882-5265  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม