หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำสโมสรนักศึกษา ว.นวัตกรรม เข้าอบรมในโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาระหว่างองค์กร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำสโมสรนักศึกษา ว.นวัตกรรม เข้าอบรมในโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาระหว่างองค์กร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-06-11 11:08:22วันที่ 2 มิถุนายน 2561 (ช่วงเช้า)ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าค่ายอบรม ในโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาระหว่างองค์กร ณ บ้านสวนหาดสวย รีสอร์ท จังหวัดระยอง