หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองคณบดีฝ่ายวิจัย ว.นวัตกรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
รองคณบดีฝ่ายวิจัย ว.นวัตกรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-05-04 09:24:53วันที่ 30 เมษายน 2561 อาจารย์ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562