หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > นศ.ทุนมนุษย์ฯ ว.นวัตกรรมฯ สร้างชื่อ ผ่านเข้ารอบมิสแกรนด์ฯ
นศ.ทุนมนุษย์ฯ ว.นวัตกรรมฯ สร้างชื่อ ผ่านเข้ารอบมิสแกรนด์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-20 13:52:32น.ส.ปริฉัตร บัวงาม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ได้ผ่านการคัดเลือกการ ประกวดมิสแกรนด์นครปฐม2018 ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายและกำลังไปเก็บตัว วันที่25-29 เม.ย.61 และได้ผ่านการคัดเลือก การประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร 2018 ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย อยู่ระหว่างรอเก็บตัวขอเรียนเชิญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้น้องน้ำได้ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยนะคะ