หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2017-12-13 14:21:00บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน ได้ร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เข้าสู่ หน้าเว็บไซด์ของทาง MK ได้จาก Link นี้

https://www.mkrestaurant.com/th