หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการร่วมหารือขอบข่ายการจัดทำ MOU กับ Sahmyook University
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการร่วมหารือขอบข่ายการจัดทำ MOU กับ Sahmyook University

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-02 17:27:42เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ผ่านมา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ร่วมหารือขอบข่ายการจัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Sahmyook Health University College จากเกาหลีและเซ็น MOA Miss Thailand University League กับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์เทนเม้นท์ สตูดิโอ จำกัด ตามนโยบายสร้างเครือข่ายกับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศสู่ความเป็นสากลของ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารสำนักงานอธิการบดี