หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์ และศิลป์ ความเป็นผู้นำในการบริหารงาน" ของโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์ และศิลป์ ความเป็นผู้นำในการบริหารงาน" ของโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-17 11:00:22


วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์ และศิลป์ ความเป็นผู้นำในการบริหารงาน" ของโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โดยบุคลากรจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย นำโดย รศ.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง