หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ เน้นความรู้ คู่คุณธรรม
รัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ เน้นความรู้ คู่คุณธรรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-05 13:46:41บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 5 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำรวจฯ รุ่นที่ 3 ในรายวิชา หลักรัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย พันตำรวจเอก ชยุต มารยาทตร์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1