หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตเกียรตินิยม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตเกียรตินิยม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-08 13:31:29ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตเกียรตินิยมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จำนวน 9 ราย