หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดอบรมโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดอบรมโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-12 11:43:57เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจังหวัดตาก ได้มีการจัดโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่โดย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ นำทีมโดย ดร.พิเชษฐ์  เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรฯ 

ทีมงานผู้ฝึกสอนจากสมาคมฟุตบอลฯ นักศึกษาในหลักสูตร จัดอบรมให้ความรู้เรื่องของบุหรี่ และ จัดกิจกรรมคลินิกฟุตบอล 

วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเผยแพร่ ภัยร้ายของบุหรี่ และส่งเสริม ให้ หันมาทำกิจกรรม เล่นกีฬา เพื่อห่างไกลจาก บุหรี่และยาเสพติด