หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมการจัดตั้งวิทยาลัยหวางเหอ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ ( อาคาร 37)
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมการจัดตั้งวิทยาลัยหวางเหอ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ ( อาคาร 37)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-04 22:43:54

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  จัดประชุมการจัดตั้งวิทยาลัยหวางเหอ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  อาคารเหมวดีพิทักษ์ ( อาคาร 37) โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ Mr.Liu Tingfu เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์  คณะผู้บริหารของวิทยาลัยโพลีเทคนิคซานเหมินเซียะ มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน   และคณะผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย รศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง