หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ทางสาขาการจัดการอีสปอร์ตและชมรม ssru esport ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน SSRU ESPORT CHAMPIONSHIP 2020 เพื่อกล่าวที่มาและจุดประสงค์การจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งจับสายการแข่งขันและอธิบายกฎกติกาเพิ่มเติม
ทางสาขาการจัดการอีสปอร์ตและชมรม ssru esport ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน SSRU ESPORT CHAMPIONSHIP 2020 เพื่อกล่าวที่มาและจุดประสงค์การจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งจับสายการแข่งขันและอธิบายกฎกติกาเพิ่มเติม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 21:01:40

ทางสาขาการจัดการอีสปอร์ตและชมรม ssru esport ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน SSRU ESPORT CHAMPIONSHIP 2020 เพื่อกล่าวที่มาและจุดประสงค์การจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งจับสายการแข่งขันและอธิบายกฎกติกาเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ที่เป็นเกียรติเป็นประธานในการจัดแถลงครั้งนี้