หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > 4 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหารจำกัด นิคมอุสาหกรรมสมุทรสาคร
4 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหารจำกัด นิคมอุสาหกรรมสมุทรสาคร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 21:01:51


4 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหารจำกัด นิคมอุสาหกรรมสมุทรสาคร