หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุมบุคลากร และนางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน หัวหน้าสำนักงาน ได้ถ่ายทอดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยจากโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 29-31
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุมบุคลากร และนางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน หัวหน้าสำนักงาน ได้ถ่ายทอดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยจากโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 29-31

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 21:02:05

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุมบุคลากร และนางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน หัวหน้าสำนักงาน ได้ถ่ายทอดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยจากโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบนโยบายลงสู่ระดับปฏิบัติการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป