หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรวิชา การจัดการอีสปอร์ตจัดการแข่งขัน SSRU eSports Championship 2020 ( Offline) งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มาประธานในการเปิดงานดังกล่าว
หลักสูตรวิชา การจัดการอีสปอร์ตจัดการแข่งขัน SSRU eSports Championship 2020 ( Offline) งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มาประธานในการเปิดงานดังกล่าว

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 21:02:46

หลักสูตรวิชา การจัดการอีสปอร์ตจัดการแข่งขัน SSRU eSports Championship 2020 ( Offline) งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มาประธานในการเปิดงานดังกล่าว