หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยหวงเหอ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยหวงเหอ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 21:04:19

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยหวงเหอ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37