หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 21:04:38


วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดวิทยาลัยหวางเหอ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับวิทยาลัยโพลีเทคนิคซานเหมินเซียะ มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน