หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการ Net Idol ยูลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย 2563 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 57 ชั้น 2 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น.
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการ Net Idol ยูลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย 2563 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 57 ชั้น 2 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 21:34:24

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการ Net Idol ยูลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย 2563  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์  คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 57 ชั้น 2 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น.