หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการควบรวมหน่วยงานการจัดการศึกษาณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาการอธิ
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการควบรวมหน่วยงานการจัดการศึกษาณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาการอธิ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 21:40:20

รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการควบรวมหน่วยงานการจัดการศึกษาณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕