หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร31 ชั้น 5
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร31 ชั้น 5

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 21:41:47


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร31 ชั้น 5