หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร31
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร31

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 21:41:39


รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร31 ชั้น 5