หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเ
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 22:04:46

รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน