หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รศ.ดร.บัณฑิต นิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รศ.ดร.บัณฑิต นิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-22 22:10:43

รศ.ดร.บัณฑิต นิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ