หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > 26 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร
26 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-04 22:36:00
26 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย  ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร