หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศคำร้องขอส่งรายวิชา
ประกาศคำร้องขอส่งรายวิชา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-11 16:56:04

ประกาศส่งคำร้องขอเปิดรายวิชา สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ